מצבות מזרחי
 
 

עבודות לדוגמה

 
 

                           

 • מצבה מגרניט וילאג' בלו

 • מצבה מגרניט פרדיסו

 • מצבה מגרניט סרדו

 • מצבה מגרניט סרדו

 • מצבה מגרניט רובי רד

 • מצבה מגרניט מולטי קולור

 • מצבה מגרניט סרדו

 • מצבה מגרניט סרדו

 • מצבה גרניט סרדו מעוצב

 • מצבה גרניט סרדו מעוצב

 • שילוב של גרניט שחור וגרניט סרדו

 • מצבה טורקי וגרניט פרדיסו

 • מצבה גרניט שחור מעוצב

 • מצבה גרניט אורז מעוצב

 • מצבה גרניט אורז מעוצב

 • מצבה גרניט שחור מעוצב